fbpx
Хладилни помещения
под наем и
логистика на
хладилни пратки


Съхранение

Хладилен транспорт


Шоков замразител

За хладилната база:

✔ Индустриални  палети с размери 1000 х 1200 мм и максимална височина 2450 мм, максимално тегло до 1000кг

✔ Европалети с размери 800 х 1200 мм и максимална височина 2100 мм, максимално тегло до 800кг

✔ Нискотемпературно съхранение при -23°C 

✔ Среднотемпературно съхранение при +4°C 

✔ Обслужване на рампа за товарни автомобили и бусове


Гъвкавост


Ефективност

Сигурност и Качество